-
12 2024
ϳ
ֳ

Як у краплі води відбивається ціле море, так у долі кожної, хоч невеликої частинки українського народу можна простежити наше воістину драматичне минуле. По той бік українсько-польського кордону, на теренах Холмщини й Підляшшя, живуть десятки тисяч етнічних українців, свідомість яких формувалась протягом століть дуже й дуже непростої історії стосунків iз сусідами-поляками. І зараз цим людям не так просто (особливо без активної підтримки українського уряду) зберегти своє національне коріння, свою українську ідентичність...

- Haidamaka