Сторінка Гайдамаки

Багно 130
Бажан 30, 33, 114
Бажина 114
Бажко 114
Байдикъ 119
Балай 64
Балан 64
Балач 64
Балека 64
Балик 64
Балиця 64
Балко 64
Балота 22, 64
Балош 64
Балика 64
Балина 22, 64
Барабан 133
Бараник 123
Баран 123
Бараня 123
Барашко 123
Барило 133
Бас 134
Бахно 135
Безжданко 114
Безрада 119
Безщасний 119
Белашко 65
Белко 65
Беляк 65
Белько 69
Береза 22, 33, 128
Березка, Березко 128
Берило 22, 65
Берислав 43
Беричка, Беричко 65
Берко 31, 65
Берча 65
Бистран 117
Бистрик 117
Благодар 38, 40
Блошка 126
Бобко 128
Бобрик 122
Бобр 122
Боб 22, 24, 31, 128
Бобина 27, 128
Богдан 24, 25, 26
Богданко 39, 40
Богданъ 27, 36, 37, 39
Богдашко 38, 40
Боговитинович 38
Богодарове 44
Боголюбь 21, 38, 40
Богомилів 44
Богубож 39
Богумил 26
Богумус 39
Богунь 23, 31, 89
Богуслав 31, 37, 38, 41
Богут 85
Богуфал, Богухвал 27, 37
Богуш 26, 30, 32, 90
Бог 21, 23, 61
Бажанов 65
Божко 22, 65
Божок 65
Божушка 65
Бож 23, 67
Бой 21, 61
Бойко 23, 66
Болеслав 31 , 36
Болика 66
Борак 66
Боранка 66
Боран 66
Борейко21, 22, 32, 66
Борикин 66
Борисик 21
Бориско 87
Борис 31, 85
Борко 66
Боровик 129
Борон 66
Бороненко 66
Борошенко 66
Борсук 125
Борута 66
Борч 68
Борша 66
Борщик 131
Борщ 131
Бор 61
Бошко 65
Бранець 67
Братаєвич 67
Браташ 67
Братик 67
Братина 21, 61, 67
Братинко 67
Братко 67
Братолюбівка 44
Братушенко 67
Братчина 22, 67
Братша 67
Брат 61
Братина 67
Бречка 135
Брнлань 133
Брилик. 133
Бриль 133
Броневч 67
Бронинко 67
Броніслав 36
Бронка 67
Бриль 133
Бублик 131
Бугай 124
Буда 67
Будак 67
Будиголось 43, 45
Будимь 85
Будиш 90
Будко 67
Будомир 44
Буйвид 21, 39
Буйко 68
Буймирівка 44
Буйшин 68
Бурак (Буряк) 22, 129
Бурачокь (Бурячок) 129
Бурма 134
Бурмака 134
Бутко 28
Буяк 23, 68
Бик 25, 30, 123
Бичок 123
Бђдань (Бідан, Бедан, Біедан, Бєдан) 134
Ватрушка 134
Величко 28, 119
Велія, Велия 68
Велідарівка 44
Верба 128
Вербнло 128
Вербота 25, 128
Вербята 128
Верещака 118
Верхун 68
Вершанка 68
Вершило 68
Вершута 68
Весняк 116
Вечорка 116
Вечорченко 1 16
Вешняк 22, 116
Весна 1 16
Взяч 25
Виднбор 44, 45
Висовид 39
Виторож 44 ]
Вишка 68
Вищик 19
Вітоніж 44
Владислав 22, 31, 36, 37
Влад 19
Вовк 33, 122
Вовчина 122
Вовчинко 122
Вовчко , Волчко 26, 28, 30, 122
Вовчок 122
Воєнко 62
Воєгоща 44
Воино (Войно, Воіно, Воїно) 57
Воин (Воїн) 22, 29, 31, 86
Воинђгов (Воїнігов, Воїнегов, Воинегов, Войнигов) 38
Воица (Воїця) 68
Войкович 68
Войлович 68
Война 22, 25, 26, 87
Войнилович 87
Войтех, Войтих, Войтђх 31, 36, 37
Войшка 19
Волк 30, 122
Воловичь 124
Володимир, Володимер 31, 32, 39
Володнслав 22, 33, 36
Володко 32, 69
Волочєко 25, 135
Волючко 69
Воробей 124
Воробець 124
Воробя 124
Ворона 27, 28, 124
Вороніж 44
Воронка 124
Ворон 124
Воротимира 38
Вояхевич 68
Всеволодівка 44
Второй 115
Виродко 1 19
Вишенька 68
Вђтер (Вітер) 117
Вялий 121
Вялик 121
Вялкович 121
Вятслав 36
Вячко 23, 69
Гадинка 22
Гала 69
Галан 69
Галанка 69
Галата 69
Галашь 69
Галев 58
Галешов, 69
Галка, Галко 69
Галочка 32
Галуга 69
Галушка 131
Галченя 69
Галшка 69
Галь, Гал 55, 58
Галько 69
Галинко (Галінко, Галенко) 69
Гарбузка 129
Гарбуз 129
Гарний 120
Гвоздь 22, 132
Гира 134
Гирка 134
Глазнна 131
Глаз 131
Гневаш 23, 24, 26, 30, 70
Гнида 127
Гнидка 127
Гніваш 70
Гнида 127
Гнђваш (Гнђвош, Гнівош, Гнєваш) 26, 30, 70
Гнђвшенко (Гнівошенко, Гнєвашенко)70
Гнђвишов (Гнівишов, Гнєвишов)70
Говоруха 117
Годун 70
Годута 70
Гожий 120
Гойцевич 70
Гойченко 70
Голашенко 71
Голик 71
Голина 71
Голинка 70
Голіонка 70
Голко 70
Голобуд (Голобут) 39
Головка (Головко) 130
Головня 27, 121
Головченко 130
Головчик 130
Голодко 116
Голод 116
Голочко 70
Голубеевич І25
Голубеня 125
Голубко 125, 138
Голуб 27, 125
Голишка 71
Голђенко (Голієнко) 71
Голюнка 70
Голянко 71
Гора 71
Гораин 71
Гораш 71
Горбуз 129
Горейко 71
Гориславичі 43
Гориславці 43
Горлица 126
Горностай 25, 122
Горович 58
Городиславичі 43
Горочко 71
Горђйков (Горійков) 71
Горячко 71
Гостенко 62
Гостил (Гостило) 72
Гостом 86
Госяч 88
Грабина 128
Грабко 23, 128
Граб 128
Гречка 129
Грибунович 129
Гриб 23, 26, 129
Гридко 132
Громанович 72
Громаченко 72
Громашенко 72
Громика (Громика) 72
Грубило 119
Грушка (Грушко) 22, 128
Гриб 129
Губа 130
Губка 130
Губиш 130
Гуда 72
Гудевич 62
Гудим 86
Гудко 72
Гудим 31, 86
Гук 125
Гулак 135
Гунька 134
Гусак 126
Гуска (Гуська) 126
Дажбог 39
Дарий 72
Девятиков 115
Девятка 115
День 116
Дербиш 135
Деркач 133
Дерслав 89
Добєслав 36
Добиш 72
Добош 72
Добренко 58
Добрик 33, 73
Добринчинко 22
Доброгорща 44
Доброгост 38, 50
Доброказ 39, 40
Добромиль 47
Добромишль 44
Добромірки 43
Добросин 44
Добротвір 44
Добрило 73
Добрипко 73
Добриня 23
Добриша 30, 73
Добриш 73
Довбня 133
Довгаль 119
Довгеня 119
Догадко 117
Домагалич 138
Домажир 44
Домамор 44
Доманович 90
Домарат (Доморат) 36, 39, 40
Домашенко 90
Домогал 49
Домжив 39, 40
Домко 73
Домика 73
Драганенко 73
Дороган 73
Дорогобуж 44
Драгоев 73
Драгомир 39
Драгомишль 44
Драгосинович 38
Драгумир 36, 38
Драг 62
Дробец 87
Дробик 87
Дробинко 87
Дробиха 87
Дробиш (Дробиш) 87
Дробих 87
Дроган 73
Дрозд 125
Друган 114
Другомиров 38
Дрюк 133
Дуб 128
Дубик 128
Дубина 128
Дубинка 128
Дубко 128
Дуда 133
Дудка (Дудко) 133
Дудочка 133
Дужик 120
Дужченко 120
Дурило 118
Дурко 118
Духота 74
Душа 28, 74
Душка (Душко) 31, 74

Єрослав 38, 39
Єрьш 127

Жаба 31, 127
Жабка 127
Жадан 26, 27,28, 113
Жадко 114
Жалібори 43
Жданець 113, 114
Жданко 28, 113
Жданченя 113, 114
Ждан 26, 33, 113
Жеребило 28
Жидик 74
Жидко 74
Жидовчич 74
Жидок 74
Жидченя 74
Жид 59
Жирка 74
Жир 62
Житенко 59
Житомир 21, 39, 41
Жук (Жук) 22, 23, 30, 126
Жупан 134
Журавель 126
Журавка 126
Журак 118
Журба 118
Жирил 118
Жирина 118
Жучок 126
Жучонко 126

Завид 95
Завиша (Завіша, Завђша) 22, 31, 32, 95
Заец 22, 123
Зайка (Зайко) 123
Залон 135
Заморенок 121
Заморђй (Заморій) 121
Замятня 117
Заяц 123
Збигнђв 36
Зверь (Звирь, Звірь, Звђрь, Звер, Звир, Звір, Звђр) 30, 122
Здоровко 33
Зима 116
Злоба 119
Злика 119
Зміяк 127
Змђев (Змієв, Зміїв) 127
Зозуля 125
Зубець 130
Зубик 130
Зубко 130
Зубок 130
Зубрейко 123
Зубрик 123
Зубр 123
Зубца 130
Зуб 23, 28, 130
Зик 27, 134

Кабан 124
Казимер (Казимир, Казимір) 24, 28, 31, 36, 39

Калина 28, 32
Калинка (Калинко) 22, 28, 128
Калит (Калита) 133
Калишин 75
Калко 75
Калус 75
Калченя 75
Калина 127
Канка 75
Канюка 75
Капканчик 133
Капкан 133
Капуста 27, 129
Карась 127
Качан 130
Каченя 126
Качка 126
Качорко 126
Качор (Качур) 126
Каша 31, 131
Кваша 23, 131
Квашина 132
Квин 135
Киз 135
Кий 132
Кийко 132
Кирсий 135
Кисель (Кисєль) 27, 31, 131
Кишечка 132
Кишка (Кишко) 132
Клещик 127
Клещ 127
Клишко 134
Клђщ (Кліщ)127
Клюс 25
Книш (Книш) 131
Кобилка 124
Ковбаса 132
Ковбаска 132
Кожух 133
Кожушко 133
Коза 124
Козарик 130
Козар 130
Козел 22, 123
Козєнята 124
Козка 124
Козлинка 123
Козипар 135
Колинко 131
Колос 130
Колоша 134
Коледа (Коляда) 116
Колядка 116
Коман 135
Комарєц 126
Комар 24, 126, 135
Коник 124
Конопелька 129
Конопля 129
Коржик 131
Корж 13
Коробка 27, 132
Коробочка 132
Корова 124
Коровай 25
Коровка 124
Короткий 134
Коруш 135
Коритко 132
Котик 123
Кот 30, 123
Кохан 21, 22, 114
Кошка 27, 28, 31,124
Краска (Краско) 75
Красун 75
Краско 75
Кречун 135
Криванев 121
Кривец 121
Кривосуд 39, 40
Крикля 118
Крикунец 118
Крикун 118
Круглик 120
Крук 125
Кривец 121
Кривуша 121
Кривушка 121
Кудерка 120
Кудко 135
Кудла 120
Кудра 120
Кудреня 120
Кудря 120
Кудренко 120
Кулак 130
Кулачок 130
Кулик 126
Куница 123
Куничка 123
Курка 126
Курочка 126
Курса 135
Колоша (Холоша) 134

Лагода 23, 117
Лагодка 21, 11
Лада 32, 75
Ладамир 36
Ладка (Ладко) 75
Ладний 120
Ладомир 36, 70
Ладята 21
Лань 25, 122
Лебедь 24, 125
Левошко 134
Левош 134
Лета 135
Лизун 134
Липка 128
Липята 128
Лисица 25, 122
Листопадик 1 16
Лихогуд 40
Лихота 119
Личик 1 31
Личко 131
Лобась 121
Лобка (Лобко) 130
Лобода 129
Ломака 133
Лопата 27, 132
Лопатка (Лопатко) 132
Лопух 129
Лось 122
Лудович 59
Лђсота (Лісота) 25
Любас 76
Любач 76
Любашенко 76
Любик 75
Любимка (Любимко) 76
Любич 62
Любко 23, 75
Любомирка 43
Люботих 44
Любика 76
Лютик 22, 30, 76
Лют 23

Мажа 134
Макушка 134
Малашец 76
Малашкович 77
Малаш 22, 76
Малец 76
Малєчкович 77
Малик 76
Малина 128
Малинка 128
Малко 25, 76, 77
Малодобр 40
Малошеня 76
Малош 76, 90
Малуш 77
Малчина 77
Мал 23, 33, 39
Малиш 28, 29
Малина 128
Малинка 128
Малишка (Малишко) 24, 76
Малиш 19, 28
Малђй (Малій)77
Малюта 24, 77
Малят (Мальонт, Малот) 76
Мамай 134
Манадика 135
Манєв 59
Манко 77
Манта 134
Манух 77
Маник 77
Манько 29, 77
Маслав 89
Масло 131
Маслюк 130
Маслюкович 130
Медведь 123
Медвђдко (Медвідко) 123
Медвђдь (Медвідь) 122
Метелица 117
Мечислав 43
Мечиславка 43
Мизинка (Мизинко) 115
Милаха 77
Милаш 29, 77
Милец 77
Милик 77
Милишєв 78
Милко 77
Милодан (Милотан) 36, 38, 39, 40
Милодуженко 38
Милорадове 44
Милуш 78
Милько 77
Милюта 78
Мирко 78
Мирний 1 17
Миролюбівка 44
Мирон 25, 33
Мирославич 38
Мирош 90
Мирун 29
Мирута 24
Мируша 78
Мирча 78
Мир 63
Мислібіж 44
Мислібори 43
Мілій 77
Мовчан 117
Молибог 39, 40
Молодчик 1 17
Молчанович 117
Молчан 117
Монвид (Монивид) 25, 28, 36
Моревич 59
Морєйченко 78
Моренець 78
Морислав 43
Морозко 116
Мороз 28, 33, 116
Морочко 78
Мотилик 127
Мотиль 127
Моужило (Моужило) 134
Мохомор 130
Мстиславович 38
Мудрейко 27, 317
Мудренко 117
Мудрик 117
Мудрђй (Мудрій) 28, 117
Муха 126
Мухомор 130
Мђзинець (Мђзинец, Мізинець) 31, І15
Мђзинь (Мђзинь, Мізинь) 115

Навоико (Навойко) 95
Нагой 95
Нагорка 96
Найгар 135
Найдашенко 113
Найденой 113
Найден 113
Найдюш 113
Невгод 118, 119
Невдах 119
Невдаш 22, 119
Невер 22, 118
Недбайло 118
Недђлка (Недђлко, Неділко) 116
Недђля (Неділя) 116
Некрас 31
Некрашко 96
Некраш 22, 30, 96
Нелђпа (Неліпа) 120
Нелђпка (Неліпка) 20, 120
Нелюбович 96
Нелюбчич 96
Нема 114
Немир (Немира) 21, 25, 28, 30, 96
Немирка (Немирко) 96
Немиря (Немир) 25, 96
Ненада 114
Ненадкович 114
Ненад 22, 24, 25, 114
Непорада 119
Непряха 119
Нерада 96
Несин 96
Нетреба 114
Нехай 114
Нехайко 114
Нечай 21, 22, 30, 32, 33, 114
Нєлєпко 120
Нимиль 31
Нита 135
Носач 121
Носик 131
Носко 131
Нос 131
Нђвступ (Нівступ, Невступ)134
Нђмђра (Німира, Немира)28

Обух 132
Оденица 114
Оденко 114
Одинец 114
Окунь 127
Орел 126
Орђшко (Орійшко) 134
Осмак 28, 115
Осмко 115
Остренко 60
Остронин 79
Остророг 22
Острян 79
Остряница 79
Острята 23, 79
Очерет 128
Очеретко 129

Палчик 131
Пенан 135
Перванченко 114
Первик 114
Первунка 114
Первуша 114
Первушка 114
Перепелиця 126
Першко 114
Пирог 131
Пирожок 131
Пиц 135
Плакса 118
Подобид (Подобђд, Подобід) 116
Подобђх (Подобіх)135
Поздимир 44
Позняк 32, 115
Полоз 127
Полудень 116
Полуй 135
Понеділок (Понедђлок) 115
Потђха (Потіха) 118
Прибко 79
Прибиш 90
Пригожий 120
Продан 113
Пугач 126
Пунець 134
Путило 23, 30, 79
Путка 79
Путь 60
Путята 21, 25, 31, 79
Пятой 115

Радислав 22, 36, 40
Радка (Радко) 24, 28, 29, 79
Радогоща 44
Радимир 36
Радомислівка 44
Радомишль 44
Радул 79, 80
Радуненко 80
Радунец 79
Рад 23, 33, 63
Радько 26, 31, 79
Радюка 80
Рак 25, 127
Ралко (Ралько) 22, 132
Раско (Расько) 29, 88
Ратина 80
Ратка (Ратко) 29, 80
Рахманний 118
Рачик 127
Рачко 127
Рашко 22, 24
Рева 118
Ревака 118
Ревеня 118
Ревика 118
Ревко 118
Ревон 118
Ревут (Ревута) 118
Ревяченко 118
Редка (Редко, Редька, Редько) 25, 129
Рибець (Рибець) 127
Рог 60
Рогашко 80
Рогоза 129
Рожок 22, 80
Рожко 80
Розмисл (Розмисл) 22, 95
Розумђй (Розумій) 117
Роля 135
Рослик 1 19
Росляченко 119
Ростко 22, 80
Ротило 131
Ротка 135
Рубиш 135
Рудакович 120
Рудко 120
Рудика 120
Русак 80
Русан 25, 30, 31, 80
Русачок 80
Роусинко 80
Русь 60
Ручка 131
Рибка 127
Рибочич 127
Рижик 121
Рижко 121
Рђзкий (Різкий) 119

Светослав 22, 38, 39
Свита 133
Свђжаков (Свіжаков)120
Свђжий (Свіжий) 120
Святка 81
Святополк 28, 39
Святуха 81
Святчик 23, 81
Севрук 119
Сегар 135
Селезень 125
Селешенко 81
Селешко 81
Селеш 81
Селишин 81
Селкович 81
Селов 60
Семаль 115
Семашко 115
Семерня 115
Сердитко 119
Середа 33, 116
Середин 116
Сина 81
Синиок 120
Синица 126
Синкович 81
Синоданович 81
Синоченко 81
Синько 81
Сіомак 21, 115
Скиба 134
Скорак 81
Скорец 81
Скорик 81
Скорич 60
Скоруба 135
Скорута 81
Скорутко 81
Скорина 81
Скоринка 81
Скрипка 133
Скука 134
Славко 29, 82
Славута 82
Слухан 118
Слива 128
Сметана 132
Сметанка 132
Смолка 134
Смђлий (Смілий) 117
Смик 133
Снитко 135
Сновидів 44
Сновидовичі 43
Собко 31, 82
Соболь 123
Собуха 82
Сова 125
Сокира 132
Соколеня 125
Соколик 125
Сокол 125
Соловей 125
Соловеня 125
Соломаха 132
Солонина 132
Солонинка 132
Солтан 134
Сомко 127
Сорока 31, 124
Сороченя 125
Станец 82
Станимирь 36
Станислав (Станіслав) 31, 36, 38, 63
Станіславчик 44
Станко 82
Стано 82
Стан 63
Стибор (Стиборій) 36
Стогнев (Стогнђв , Стогнів) 39
Стоенко 63
Стойко 83
Стома 135
Стоян 22, 83
Страх 31, 63
Страшко 31
Страш 60
Струк 130
Стрункой 120
Стручка 130
Ступак 83
Ступенко 60
Ступица 83
Ступок 83
Соубота 31, 116
Суденко 64
Судивой 36, 64
Судђч (Судич) 64
Судя 83
Сулима 31, 87
Сулим 80
Сулко 83
Сулов 64
Сулђй (Сулій) 83
Суморок 25, 116
Сухай 120
Сухина (Сухиня) 120
Суховђй (Суховій) 117
Сухолед 117
Сушко 120
Сичик 125
Сич 125
Сђдко (Сідко) 135

Таланда 135
Татомир 36, 38, 40
Твориян 84
Терпђло (Терпило)  83
Терп 60
Тин 134
Тиханов 117
Тихий 117
Тихочка 117
Тихий 117
Товстика 121
Тополь 128
Топор 133
Торба 133
Третик 114
Третинник 114
Третинчина 114
Третяк 21, 114
Третяченко 114
Тупик 119
Тупило 119
Тупица 119
Тума 134
Турко 132
Тур 122

Умниченко 117

Фалко (Фалько) 84

Хай 114
Хамец 119
Хвалибог 40
Хвалко 84
Хвалђев  (Хвалієв, Хваліїв)84
Хвалђйко (Хвалійко) 29, 84
Хмара 27
Хмелик 129
Хмелько 129
Хмиль (Хмђль, Хміль) 22, 29, 129
Ховота 135
Холод 116
Хомяк 123
Хорошилович 120
Хорошко 21, 119
Хота 84
Хотимир 44
Хотко (Хотько) 84
Хотђна (Хотина) 84
Хотяк 84
Хотян 84
Хотянко 29, 30, 84
Худик 120
Худко 120
Худик 120

Цапко 124
Цап 124
Цата 25
Цибулька (Цибулка) 129
Цибуля (Цибуля) 129
Чайка 23, 125
Чапля 23, 125
Чеберак 135
Челег 135
Чепель 133
Чепорний 120
Черевко 131
Череско 134
Черешня 128
Чернота 84
Черник 30, 84
Черня 84
Черняк 84
Чернята 84
Чеснок 129
Четвертак 115
Четвертка 115
Четвертников 115
Четвертня 115
Чижак 125
Чижик 125
Чижка 125
Чиж 24, 125
Чоботко 134
Чобот 133
Чорнобривець 120
Чорнобровка 120
Чорниш 84
Чосничко 129
Чюрило 26, 134

Шапка 133
Шейка 130
Шершень 127
Шестак 25, 30, 115
Шестіорка 115
Шестђйко (Шестійко) 115
Шестюк 115
Шишка (Шишко) 130
Шило (Шило) 23, 33, 132
Шкода 135
Шолуха 135
Шостак 30, 115
Шост 115
Шпак 32, 124
Шпачок 124
Шуба 133
Шубець 133
Шубко 133
Шунай 135
Шиян 131

Щасний (Щастний) 22, 24, 25, 26, 30, 33
Щедрик 1 17
Щучка 127
Щибор (Цтибор) 36

Ярев 60
Ярла (Ярло) 85
Ярослав 33, 37, 39
Ярохвал 40
Ярош 29, 90
Ярушка (Ярушко) 29, 85
Яруш 29, 85
Яр 23


Bal 57
Bala 64
Balasz 64
Balon' 64
Balyak 64
Baranko 124
Barylko 133
Bera 65
Bercza 32, 65
Berezenia 128
Berilo 27
Beroczko 65
Berycz 57
Berynda 19, 21
Bielas 65
Bobosz 129
Bobrko 122
Bochow 89
Bogoslai 39
Boguta 65
Bogumyl 20, 36
Bogysz 65
Bogsza 65
Bogszyk 65
Bohuboźicz 38
Bogydan 20
Borai 66
Boratyn 66
Borey 66
Borisiecz 87
Borisz 24
Borsz 66
Boruch 66
Borutha 66
Borycha 66
Boryayko 66
Borylo 66
Borynia 66
Borysayko 27
Borysz 66
Borzylo 19
Boska 65
Bosczenia 65
Bożak 65
Bożko 66
Bran 57
Branei 66
Brasko 24, 88
Bratha 67
Bratan 67
Braton 67, 90
Bratysz 67
Braszowicz 88
Broda 67
Brodak 67
Brodka (Brodko) 67
Bronia 67
Brosina 38
Brosko 88
Bucz 89
Bud 24, 62
Budilo 67
Budinka 67
Budok 67
Buj 57
Bujak 68
Bujal 68
Bujno 68
Bukmuth 19
Buraczko 129
Buyan 68
Byczko 24, 123
Bylik 65

Cernyegow 38
Cholodko 1 17
Choten' 84
Cnotim 86
Chotimko 87
Chotymka 87
Chotynka 84
Chwal 64
Chwalina 84
Chwalisz 84, 91
Chwastko 134
Crupa 23
Czarnossin 37
Czarnotha 19, 20
Czayko 125
Czechoslaw 37, 40
Czekanenko 114
Czern 60
Czernichow 84
Czernita 84
Czernos 84
Czibulyna 129
Czornucha 84

Dabiza 31
Daczbogius 37
Dal 58
Dalej 72
Dalibor 37
Dalko 72
Dalysz 72
Deczatko 19
Ditina 134
Dobco 72
Dobk 72
Doboslaw 37
Dobramer 37, 39
Dobran 73
Dobras 73
Dobraszowicz 73
Dobrilko 73
Dobriszewicz 73
Dobrocha 73
Dobrochna 73
Dobron 73, 90
Dobroslawowicz 38
Dobrotko 73
Dobrucha 73
Dolhomil 39
Domach 73
Domaj 73
Domak 73
Domarad (Domorad, Domarath, Domorath) 37, 63
Domastoy 37, 58
Domycz 58
Dorohowicz 58
Drob 87
Drobis 87
Drobiszenia 87
Drobka (Drobko) 87
Drobosch 87
Drohobysz 19
Drozdowia 125
Dubasz 128

Duch 58
Duchniata 74
Duchnicz 74
Dussenka 74
Dussotha 74
Dusza 19
Duszen 74
Dusznia 74

Fal 64
Falcz 84
Falec 84

Galek 69
Galyk 69
Galuga 69
Gnewko 70
Godow 58
Golan (Holan) 70
Golanka 71
Golia 70
Goracz 71
Goray 71
Gorias 71
Gorka 71
Gostko (Hostko) 72
Gosko 88
Gosz 88
Goszko (Hoszko) 88
Goy 62
Goya 70
Grabiec (Hrabiec) 128
Grad 117
Grom 58
Groman 72
Gromko 72
Groza 1L7
Goscz 88
Gwozdik 132

Halaiko 69
Halan 69
Halec 69
Halianowicz 69
Haliata 69
Halik 69
Haliszanka 69
Haliszyn 69
Halka 19, 21, 69
Halo 69
Halon' 69
Halowicz 58
Haluszka 69
Halsz 69
Hipka 135
Hocz 89
Hoinko 70
Hoiszak 70
Hoisa 70
Holas 70
Holaschcowicz 71
Holcza 71
Holisz 70
Holobud (Holobuth) 37, 39, 40, 58
Holoch 71
Holubyey 19, 20
Holubko 23
Holych 76
Honorko 118
Horaczenie 71
Horaczko (Horaczka) 71
Horczowicz 71
Horeczko 71
Horelkowicz 71
Horeszin 71
Horilko 71
Horina 71
Horka (Horko) 71
Horodko 71
Horon 23, 71
Horosko 71
Horun 71
Horunecz 71
Horusko
Horusz 71
Hosko 88
Hosowicz 88
Hosta 72
Hostalowicz 72
Hoswicz 88
Hosz 88
Hradko 117
Hreczko 129
Hribiak 129
Hribka 129
Hrybik 129
Huczko 125
Huda 19
Hudka 72
Hudya 72
Hudyk 72
Husak 28

Jarecz 85
Jaremir 37, 39, 40
Jareszko 85
Jaroslaw 37
Jarutha 85
Jaruthka 85
Jaworko 23
Jermir 39
Jordan 116
Juha 116

Kabat 134
Kabatan 134
Kaczorko 126
Kalak 75
Kalanow 75
Kalczo 75
Kaleszko 75
Kalewicz 59
Kalisz (Kalysz) 74
Kaluszka 75
Kaluszowicz 75
Kania 75
Kanica 75
Kaninkow 75
Kanisz 75
Kanymyr 39
Kanynka 75
Kapusczenie 129
Kapustia 129
Karasko 127
Karasz 19, 127
Kiszka 124
Kohuth 126
Kohutyk 126
Kon 124
Korowiak 124
Kotok 124
Kozielkow 123
Kozina 124
Kozlik 123
Kras 59
Krasonczicz 75
Kriwko 121
Krolik (Krolyk) 124
Kruczko 125
Krywosza 121
Kuderan 120
Kudlina 120
Kudrik 120
Kunka 123
Kuplioni 113
Kyjak 132

Ladslaw (Ladislaw) 37
Lahodecz 117
Laslaw 89
Leleka 126
Lewo 19
Liehohud 37, 41
Lipa 128
Lis 122
Lisczenia 122
Listhepad (Listhipad) 116
Litowicz 116
Lobasz 130
Loboczko 130
Lodomer 37
Lopatko 132
Loy 19
Luban 75
Lubochna 76
Lubon 75
Luboracz 39
Lubost 19
Lubosza 76
Lubusz 31, 76
Lubyenyecz 76
Ludko 76
Ludmar 39
Ludomill 37
Lutcza 76
Lutko 76
Lutoslaus 39
Lutosz 76
Lylyk 20
Lysch 122
Lysiecz 122
Lysik 122
Lyssia 122
Lyubyen 76

Majuk 116
Malechowicz 77
Malesko 76
Malian 76
Malicha 23
Maliniec 76
Malischa 76
Malka 76
Malon 76
Maloszkow 77
Malucha 19
Maluk 76
Malutko 77
Malyj 77
Manczikowicz
Manczina 77
Maniasko 77
Maniecz 77
Manilo 77
Maniuk 77
Manyecz 77
Medwedyk 123
Mil 51, 63
Mielesko 24
Miesopust 134
Mileczko 77
Milesko 77
Milocha 77
Milota 77
Miluchna 77
Miloborius 39
Milyan 77
Mircza 19, 78
Miroslao 37
Mislasko 78
Mislik 32
Miziniak 115
Mizinkowicz 115
Molodczenie 120
Molodko 120
Mora 78
Morosz 32
Moroszko 78
Morozenia 116
Morschusz 78
Msciius 79
Msczygius (Msczygoius) 37, 39
Msczyslaw 37, 39
Mszcyo 78
Mszczyszko 79
Mudrak 22
Mudryk 22
Mutenko 22
Mutko 79
Mużilo 19
Mylana 23
Mylasz 23
Myrasz 78
Myrochna 78
Myrotha 78

Nacz 113
Nadyba 113
Najdun 113
Namaczalo 19
Naszutho 21
Naszygnyew 21
Nawoj 95
Nawoyka (Nawoyko) 95
Nayda 113
Nieczaiak (Nieczajak) 23, 114
Neluba 96
Newhod 118
Niczka (Niczko) 116
Niechodko 119
Niedbalkow 118
Niedbalo 118
Nieielo 119
Nielep 120
Nielub 96
Niemowicz 119
Niepokoy 119
Nierad 96
Nieradcin 96
Nievdalko 119
Niezgod (Niezgoda) 119
Nieczutha 119
Nyeczuya 19, 119
Nyedan 19
Nyelep 19, 20, 120
Nyelepecz 19, 20, 120
Nyelubyec (Nyelubyecz) 19, 96
Nyemyera 19, 20
Nyemyerka 19, 20
Nyepokoy 19, 20, 21
Nyeverko 118
Nyezgoda 19

Oczko 131
Oliwka 19
Orlik (Orlyk) 126
OstryIko 79
Oszrnak 115

Paliczko 131
Paskuda 119
Phyatko 115
Peresud 95
Placzko 118
Pluta 117
Potheska 118
Pożarko 116
Praznik 116
Pribyslao 37
Puthko 79

Racz 89
Radak 19
Radczow 80
Radczyk 80
Radecz 79
Radeczko 79
Radik 80
Radinia 21, 80
Raducha 79
Radywoj 31
Ras 87
Raskowiata 88
Rasz 20
Raszik 88
Rat 63
Rathay 80
Rataiko 80
Redka 28
Rewacz 118
Rewak 118
Roskow 88
Rosz 80
Rosza 19, 20, 89
Roszik 89
Rot 131
Rotko 131
Rozumko 22
Rozumnyk 19, 20, 117
Rożanko 80
Ruczenka 131
Rusko 80
Russok 19
Ryba 129
Rybcza 127
Rybczenia 127

Sambor 37, 41
Sbislaus 37
Sbroslaus 37
Sczyborowicz 38
Selan 81
Selanko 81
Selko 81
Selesko 81
Selikow 60, 81
Selim 86
Selucha 81
Semasz 115
Semerko 21
Seredorosti 116
Serna 134
Sieczen 116
Siemak 115
Siomaszko 115
Skora 81
Skorka 81
Skornia 81
Skoruczicz 81
Skoruczinia 81
Skorusz 81
Skrobirog 37
Slawiec 82
Slawuta 21, 82
Sliwka (Sliwko) 128
Sloczylo 19
Slowomiri 39
Slysz 135
Slywka 128
Slywosch 128
Snowidow 38
Sobanko 82
Sobech 82
Sobeczka 82
Sobeslai (Sobeslo) 21, 37, 39, 49
Sobiech 82
Sobko 31, 82
Sobolik 123
Sobosko 82
Sobosz 82
Sobota 82
Sobut 82
Sowcza 125
Sowczenia 125
Sowenia 125
Sowka 125
Stanczko 82
Stanczul 82
Stanczyk 82
Stanimiro 37
Stanosch 82
Stanyecz 82
Stanylo 82
Stancha 82
Stenko 19
Stognew (Stogneyew, Stjgnew, Stjgneyew) 19, 20, 37, 49
Stoynog 37
Stupka 83
Subota (Suboha) 116
Suchey 120
Sudasz 83
Sudko 83
Sulak 83
Swietlik (Switlik) 120
Swytka 133
Syeleh 134
Syemak 115
Syniczka 126
Sytko 134
Szambor 37
Szapczina 133
Szapko 133
Szczuka 127
Szereda 116
Szomak 115
Szpaczko 124
Szylko 132

Tatura 83
Thlustak 121
Treba 114
Tychonia 117

Vericha 135
Veslao 89
Višata 68
Volos 134
Vtesa 117
Vysko 68

Welisch 68, 90
Welusch 68
Werchon 68
Wetrislao 37, 49
Wiacz 57
Wieczzlaw 37, 39, 41
Wielik 68
Woisza 68
Wolasko 69
Wolczik 122
Wolko 69
Wolos 134
Woyasz 19
Woyschath 68
Woyschik 68
Woyslaw 37
Wyesolko 118
Wysoczko 119

Zaboj 95
Zahuda 96
Zaiaczyk 123
Zawalko (Zawialko) 19, 121
Zimo 116
Zlaw 63
Zlo 119
Zluka 119
Zmyiakowicz 127
Ztoyka 83
Zwyerko 122

Źdanenia 113
Źelasko (Źelaszko) 74
Źelech 74
Źeleszko 74
Źelibor (Źelybor) 19, 21, 39
Źichowicz 89
Źirota 74
Źurawlik 126
Źurka (Źurko) 118
Źych 89
Źyrko 74
Źyrucha 74
Źywko 118
Źytka (Źytko) 74
Źytina 74
Źmurko 74