Незалежний інформаційно-освітній ресурс
Сьогодні 12 червня 2024 року
контакти
haidamaka@ukr.net
ICQ: 165311012
Внесок на розбудову
Гаманці web-money:
гривні - U120839574248 долари - Z638725061953
євро - E197392062209
Партнери сайту
Блог про митецтво, науку та подорожі
Жертводавці
лічилка
Данило Галицький - Примітки

Примітки


 1. Летопись по Ипатскому списку. СПб., 1871. Далі посилання на Галицько-Волинський літопис подаватимуться за цим виданням: у тексті книжки в круглих дужках вказуватимуться сторінки. Цитати з Галицько-Волинського та інших давньоруських літописів, а також з іноземних хронік перекладені мною на сучасну українську мову.

 2. Baumgarten N. Genealogies et manages occidentaux des Rurikides Russes du X au XIII siecle. Roma, 1927. Tabl.V. M. 36, 47.

 3. У квадратних дужках вміщено авторські пояснення до літописних текстів.

 4. Полное собрание русских летописей (далі —ПСРЛ). Т.1. Лаврентьевская летопись. Вьш.2.Суздальская летопись по Лаврентьевскому списку (далі - Суздальская летопись). Л., 1927. Стлб.417.

 5. Суздальская летопись. Стлб.418—419.

 6. Там же. Стлб.420-421.

 7. Там же. Стлб.418, 420.

 8. Nic. Chon. III, 5. Ed.Bonn.P.691-692.

 9. Monumenta Polonieae Historica. T.2. Lwow, 1872. P.437-441

 10. Ibid. P.441

 11. Суздальская летопись. Стлб.420.

 12. Baumgarten N. Op. cit. Tabl.V. № 47. P.23; Grala H. Drugie malgenstwo Romana Mscislawowicza // Slawia Orientalis. Warszawa, 1982. R.XXXS. №3-4.S.115-127

 13. Пашуто В.Т. Очерки по истории Галицко-Волынской Руси. М., 1950. С.І94.

 14. Суздальская летопись. Стлб.426

 15. Codex dimplomaticus Hungariae ecclesiaticus ac civis. Ed. G.Fejer (далі-Fejer). T.3. V.1.Budae, 1829.P.32 та ін.

 16. Суздальская летопись. Стлб.427

 17. Суздальская летопись. Стлб.427.

 18. Грушевський М. Історія України-Руси. Т.З. Львів, 1905. С.20; Суздальская летопись. Стлб.427.

 19. Пашуто В.Т. Внешняя политика Древней Руси. М., 1968. С.242.

 20. Суздальская летопись. Стлб.427.

 21. Там же.

 22. Суздальская летопись. Стлб.427.

 23. Ближній до Романа волинський боярин, можливо, його дядько.

 24. Włodarski B. Polityka ruska Leszka Białego. Lwów, 1925.


 25. ПСРЛ. Т. 7. Летопись по Воскресенскому списку. Спб., 1859 (Далі —Воскресенская летопись). с. 116.

 26. Див., напр.: Грушевський М. Хронольогія подій Галицько-Волинської літописи // Записки Наукового товариства ім. Т.Шевченка. Т.41. Львів. 1901.

 27. Спадкових володіннях, безумовній власності феодалів

 28. Так називали землі, що їх васали одержували від сюзерена і експлуатували ("держали") з умовою відбування на його користь військової служби.

 29. Сюзерена Волинської землі згідно розподілу спадщини Романа між ним і польським королем.

 30. Один з найвищих сановників Угорського королівства.

 31. Грушвський М. Історія України-Руси. Т.З. С.26—27.

 32. Грушевський М. Історія України-Руси. Т.З. С.21.

 33. Грушевський М. Хронольогія подій Галицько-Волинської літописи. С.11.

 34. Андрій II і Роман Мстиславич, згідно норм середньовічної ієрархії, називали один одного братами, тому король і сказав про Анну як про свою братову.

 35. Грушевський М. Хронольогія подій Галицько-Волинської літописи. С. 12.

 36. Грушевський М. Історія України-Руси. Т.З. С29.

 37. Włodarski B. Polityka ruska Leszka Białego. Lwów, 1925. S.51

 38. Ibid. S.52.

 39. Monumenta Poloniae et Lithuaniae Gentiumque Finitimarum Historiam illustrantia. Ed. A.Theiner (далі -Theiner). T.1. V.1. Romae, 1860. №1

 40. Воскресенская летопись. С. 119.

 41. Huillard-Bréholtes. Examen de chartes de l’Eglise Romaine, continues dans les rouleaux de Cluny, Paris, 1854, p.84

 42. Monumenta Poloniae Vaticana. Ed. J.Ptasnik. T.III. Krakow, 1914. №3

 43. Воскресенская летопись. С. 119.

 44. Monumenta Poloniae Vaticana. Ed. J.Ptasnik. T.III. Krakow, 1914. №3

 45. Włodarski B. Polityka ruska Leszka Białego. Lwów, 1925. S.54

 46. Лаврентьевская летопись. Стлб.420.

 47. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М., 1950. С. 52—53.

 48. ПСРЛ. Т.10. Летописннй сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью. СПб., 1885 (далі — Никоновская летопись). С.74.

 49. Слово о полку Игореве. М;Л,. 1950. С.23 (Литературные памятники).

 50. Пашуто В.Т. Внешняя политика Древней Руси. С.201.

 51. Котляр Н. Ф. Формирование территории и возникновение городов Галицко-Волынской Руси IX—XIII вв. Киев, 1985. С.140—141.

До змісту

Відскановано з: М.Ф. Котляр. Данило Галицький. Київ, ІІ НАНУ, 2001-06-25
ISBN966-02-2134-7
Донщина і далі на схід
Східна Слобожанщина
Книга про Стародубщину
Лужицькі серби
Підляський архів
Джерела
Цікава стаття

Наступний відрізок війни з Москвою - кампанії 1579-1581 рр. - козаки розпочали вже як піддані короля Речі Посполитої, утвореної з Польщі та Литви згідно з Люблінською унією 1569 р. До всього у 1578 р. король Стефан Баторій провів свою знамениту реформу, запровадивши тепер уже постійний козацький реєстр - 500 душ. Реєстровці вважалися особами, що перебували на службі у короля й за це користувалися привілеями, які підносили їхнє правове й суспільне становище над рештою козаків, не кажучи вже про міщан та селян. Відтоді головною метою козацтва стає боротьба за поширення реєстру на всіх козаків. Паралельно розвиватиметься культ короля як покровителя й заступника козацтва від зазіхань шляхти. Пізніше цей культ виявиться надійним щепленням від усіляких промосковських агітацій.

Дружні ресурси
Ідея та створення сайту - Haidamaka