Незалежний інформаційно-освітній ресурс
Сьогодні 24 травня 2024 року
контакти
haidamaka@ukr.net
ICQ: 165311012
Внесок на розбудову
Гаманці web-money:
гривні - U120839574248 долари - Z638725061953
євро - E197392062209
Партнери сайту
Блог про митецтво, науку та подорожі
Жертводавці
лічилка
Чи всі переселенці з Кубані — росіяни? (Ч.2)
Володимир Сергійчук - "Український Крим"

Чи всі переселенці з Кубані — росіяни? (Ч.2)

Оприлюднимо й такий цікавий, насамперед для севастопольців, факт: пропозиція про нагородження міста бойовим орденом у зв'язку з 100-річчям його героїчної оборони в 1854 році виходила саме від влади УРСР (ЦДАГОУ: Ф. 1. - Оп. 24. - Спр. 3503. - Арк. 51 - 53). І саме Уряд УРСР виділив 100 тисяч карбованців на урочистості, пов'язані з врученням місту високої нагороди. І коли ця подія відбувалася, 17 жовтня 1954 року, то на Графській пристані Севастополя встановили барельєф Леніна - Сталіна, обрамлений державними прапорами СРСР і Української республіки (Слава Севастополя. - 1954. - 19 жовтня). Не було тут державного прапора Російської Федерації.

Не було на урочистостях і керівників Російської Федерації. А присутні - перший секретар ЦК КП України О. Кириченко та перший заступник Голови Ради Міністрів УРСР І. Сенін, перший секретар Кримського обкому КП України Д. Полянський та голова Кримського облвиконкому М. Кузьменко.

І знову у виступав багатьох ораторів йшлося про пам'ятний акт-передачу Кримської області до складу УРСР. А після закінчення мітингу над Севастополем пливли звуки Державного гімну Української РСР (там само).

Першим слово взяв Голова Президії Верховної Ради РРФСР. У своєму виступі М. П. Тарасов заявив:

"Кримська область, як відомо, займає весь Кримський півострів і територіально прилягає до Української Республіки, будучи немовби природженим продовженням південних степів України. Економіка Кримської області тісно пов'язана з економікою Української Республіки. З географічних та економічних міркувань передача Кримської області до складу братньої Української Республіки є доцільною і відповідає загальним інтересам Радянської держави" (Радянська Україна. - 1954. - 27 лютого).

На закінчення свого виступу М. П. Тарасов зачитав постанову Президії Верховної Ради РРФСР і попросив Президію Верховної Ради СРСР затвердити подання з цього питання. У відповідь Голова Президії Верховної Ради УРСР Д. С. Коротченко сказав, що рішення Президії Верховної Ради РРФСР з вдячністю і схваленням зустрінуто всім українським народом, і запевнив Президію Верховної Ради СРСР, що з боку українського уряду буде приділена належна увага дальшому розвиткові народного господарства Криму і підвищенню матеріального та культурного добробуту трудящих Кримської області.

Наприкінці свого виступу він зачитав постанову Президії Верховної Ради УРСР від 13 лютого 1954 року, якою Кримська область приймалася до складу Української РСР. Під час обговорення питання виступили заступник Голови Президії Верховної Ради СРСР Ш. Рашидов, члени Президії О. В. Куусіннен, М. М. Шверник, які підтримали рішення РРФСР про передачу Кримської області Україні.

Завершуючи обговорення, виступив Голова Президії Верховної Ради СРСР К. Є. Ворошилов.

Після його виступу Президія Верховної Ради СРСР одноголосно затвердила указ про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР у такій редакції за оригіналом:

"О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР.

Указ от 19 февраля 1954 г.

Учитывая общность экономики, территориальную близость и тесные хозяйственные и культурные связи между Крымской областью и Украинской ССР, Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик постановляет:

Утвердить совместное представление Президиума Верховного Совета РСФСР и Президиума Верховного Совета УССР о передаче Крымской области из состава Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в состав Украинской Советской Социалистической Республики" (Сборник законов и указов Президиума Верховного Совета СССР. 1937 - 1975. - М., 1975. - Т. 1. - С. 104 - 105).

Але щоб згідно з тогочасним радянським законодавством цей указ набрав чинності, він мав бути затверджений Верховною Радою СРСР. І вона 26 квітня 1954 року на роздільних засіданнях Ради Союзу і Ради Національностей ухвалила Закон про передачу Кримської області до складу УРСР. Спроби знайти в акті передачі Криму порушення норм міжнародного права, як вважає цілком слушно В. Буткевич, безперспективні, сучасне міжнародне право визнає правомірність добровільної передачі суверенітету над певною територією однією державою іншій за домовленістю між ними. Цей інститут міжнародного права називається цесією. Єдина умова, яка ставиться перед державою, котра отримала територію, провести оптацію, тобто надати можливість населенню переданої території вибрати старе чи нове громадянство. У випадку з передачею Кримської області необхідності в оптації не було, бо відповідно до статті 21-ї Конституції СРСР 1936 року "для громадян СРСР встановлюється єдине громадянство" (Буткевич В. Вказ. праця. - С. 49).

До речі, офіційні документи про передачу Криму Україні не пов'язують цей акт "з 300-річчям возз'єднання України з Росією". Про цю дату просто згадали в своїх виступах у Кремлі М. П. Тарасов, Д. С. Коротченко, Ш. Рашидов та К. Є. Ворошилов (Радянська Україна. - 1954. - 27 лютого).

А офіційна влада на півострові тоді висловлювалася тільки схвально щодо цього акту. Так, перший секретар обкому партії Д. Полянський, виступаючи 5 травня 1954 року, заявив: "Крим у складі Української Республіки буде розвиватися ще швидше і повнокровніше" (ДААРК: Ф. Р-3287. - Оп. 2. - Спр. 1292. - Арк. 12).

Початок...

До змісту
Донщина і далі на схід
Східна Слобожанщина
Книга про Стародубщину
Лужицькі серби
Підляський архів
Джерела
Цікава стаття

У 1205 р. увагу Романа в черговий раз привернула Польща. Улітку того року галицький князь здійснив похід проти малопольського князя Лешка Бялого та його брата мазовецького князя Конрада. Під час виправи Роман Мстиславич загинув. Обставини походу галицьких та волинських полків у Польщу викликали чимало запитань у дослідників. Передусім у старій польській літературі під впливом польських середньовічних хронік і рочників часто ставилося запитання, як могло так статися, що Роман почав війну проти своїх найближчих родичів, з якими в нього (як з Лешком і Конрадом, так і з їхнім батьком Казимиром) завжди були добрі, союзницькі відносини. Однак діяльність князя Романа слід розглядати не в контексті розвитку його родинних династичних зв'язків, а виходячи з його намагань зміцнити позиції власної держави.

Дружні ресурси
Ідея та створення сайту - Haidamaka