Незалежний інформаційно-освітній ресурс
Сьогодні 12 червня 2024 року
контакти
haidamaka@ukr.net
ICQ: 165311012
Внесок на розбудову
Гаманці web-money:
гривні - U120839574248 долари - Z638725061953
євро - E197392062209
Партнери сайту
Блог про митецтво, науку та подорожі
Жертводавці
лічилка
Книгосхов

Історія України


 1. Богдан Хмельницький
  Іван Крип'якевич

  Книга видатного українського історика І.П. Крип’якевича (1886-1967) присвячена історичній ролі Богдана Хмельницького як керівника Визвольної війни українського народу 1648-1657 років та творця Української козацької держави. Автор широко використав такі унікальні історичні документи, як літописи, щоденникові записи учасників та очевидців описуваних подій, а також польські хронічки, царські грамоти, гетьманські універсали, малодоступні сучасному читачеві історичні дослідження. На широкому історичному тлі проаналізовано питання організації козацьких військ – їх чисельність, військові формування, фортифікаційна майстерність, стратегія і тактика ведення бойових операцій.
 2. Чернігів і Північне Лівобережжя. Огляди, розвідки, матеріали.
  Під редакцією акад. Михайла Грушевського


 3. Коротка історія Чернігова
  Сергій Леп'явко

  Книжка пропонує подорож в минуле Чернігова -одного а найдавніших міст України, історія якого налічує понад 1100 років. Автору стислій формі знайомить читача З початковою історією Чернігова, його розквітом як столиці давньоруського князівства, міським життям і культурою часів магдебурзького права і козацтва, губернського центру Російської імперії та метаморфозами XX сторіччя. Унікальність сучасного Чернігова полягає втому, що в ньому збереглися монументальні споруди двох найважливіших епох історії України - Київської Русі й Гетьманщини, - які при-ваблюють до себе численних туристів. Це науково-популярне видання призначене для всіх, хто цікавиться історією України.
 4. Слобідська Україна
  Володимир Маслійчук

  У книзі в науково-популярному стилі йдеться про колонізаційний рух українців на схід у XVII- XVIII ст. й про утворення Слобідської України. З'ясовано умови колонізації краю, простсжено особливості заселення Слобожанщини, визначено її межі, описано заснування слобідських міст, сіл, монастирів, специфіку повсякденного життя на цій території, у тому числі міжетнічні контакти українців з росіянами й татарами. Для всіх, хто цікавиться українською історією.
 5. Козацькі війни кінця XVI ст. в Україні
  Сергій Леп'явко

  Монографія присвячена першому і одному з найбільших козацьких рухів в історії України. У ній докладно розглядаються причини польсько-козацького конфлікту, повстання Криштофа Косинського 1591 -і593 років, молдавські походи 1594-1595 років, міжнародні контакти козацтва, його діяльність на території України та Білорусії взимку 1595—1596 років, хід польсько-козацької війни навесні 1596 року, вплив козацьких війн кінця XVI ст. на суспільну свідомість. Видання призначене для науковців, викладачів, студентів і шанувальників історії України.
 6. Морські війни українських козаків
  Віктор Брехуненко

  У книзі в науково-популярному стилі розповідається про одну з найславетніших сторінок українського військового мистецтва - морські війни українських козаків. Описано особливості мореплавання в Чорному та Азовському морях у козацькі часи, розвиток козацького флоту, військове мистецтво козаків, морські битви козаків з турецьким флотом, козацькі морські походи на турецькі міста-фортеці Стамбул, Очаків, Білгород, Кілію, Ізмаїл, Керч, Сіноп, Трапезунд та ін. Показана роль козацького флоту у російсько-турецьких війнах кінця XVII - початку XIX ст.
 7. Український Крим
  Володимир Сергійчук

  У книзі із залученням великого документального матеріалу розповідається про спільну історичну долю Криму й України. Зокрема, звертається увага на українську більшість півострова в період Кримського ханства, на включення Криму до українського народногосподарського організму вже з кінця XVIIІ ст. Детально аналізується перебіг подій, пов'язаних з процесом об'єднання Криму з Україною в 1918 р і передання півострова УРСР в 1954 році. Наводиться також конкретні аргументи на користь того, що населення півострова завжди пов'язувало зростання свого добробуту в єднанні з Україною. Розрахована на студентів, викладачів — усіх, хто цікавиться історією України.
 8. Старшинський Рід Алфьорових: генеалогія, соціально-політичне та майнове становище слобідської гілки другої половини XVII – початку XX ст.
  Олександр Алфьоров

  У дослідженні Олександра Алфьорова вперше зібрано відомості про представників слобідської гілки Роду Алфьорових. Поколінний розпис нараховує 141 представника козацького клану, історія якого починається із дати заснування Сумського козацького полка. З книги стає відомо про походження прізвища Алфьорових, соціально-політичне та майнове становище Роду.

  124 Kb, doc/rar


 9. Українські й тематично українські періодичні і серійні видання в Російській Федерації та її попередниках
  Олександер Малицький

  Унікальна книга - перелік української періодики, що видавалась на теренах Російської Імперії, РСРФР та Російської Федерації. 10. Сага про Ярославових доньок
  Юрій Хорунжий, Юрій Якимів

  Чудові розповіді про дочок Ярослава Мудрого: Єлизавету та її чоловіка, норвезького короля Харальга; і Анну, королеву Франції

  36 Kb, doc/zip


 11. Українські військові відзнаки
  Ярослав Семотюк

  Прекрасно ілюстроване видання про ордени, хрести, меделі на нашивки українських збройних формувань 1917-45 рр. та ветеранських організацій.

  3,7 Mb, dvju


 12. Морські походи запорожців
  Володимир Сергійчук

  Ще з часів Київської Русі українські воїни вдало господарювали на Чорному морі. Цю традицію славно продовжували козаки, що не тільки оборонялись від ворогів, а й неодноразово атакували ворогів на їх території.

  46 Kb, doczip


 13. Данило Галицький
  М.Ф.Котляр

  Життєпис видатного державного діяча, полководця і дипломата Давньої Русі, галицько-волинського князя Данила Романовича Галицького (1201—1264 рр.), 800-ліття з часу народження якого минає цього року. Він присвятив своє життя справі об'єднання східнослов'янських земель, аби відновити цілісну Давньоруську державу часів свого славного предка Володимира Мономаха, дати відсіч зовнішньому ворогові, здолати боярську опозицію, що противилась його державотворчим зусиллям, нарешті — скинути монголо-татарське ярмо. Біографія Данила Галицького створена на ґрунті великого кола вітчизняних і зарубіжних джерел, є підсумком більш, ніж двадцятилітніх досліджень автора. Написана у науково-популярній формі, книжка розрахована на істориків і на широкі кола любителів минувшини.


Етнічні землі

 1. Чужинці про Україну
  Володимир Січинський

  Книга містить відгуки чужоземців про Україну та українців від найдавніших часів до середини ХІХ ст. Багато уваги приділяється вімостям про Запорізьку Січ часів гетьманів Б.Хмельницького та І.Мазепи. Наводяться цікаві факти про життя та побут українського народу

  6 Mb, pdf


 2. Словник Берестейщини
  Володимир Леонюк

  Книга унікальна в своєму роді. Єдина праця, де подано українську історію в контексті Берестейщини. Крім того алфавітний покажчик прізвищ, подій, міст та явищ так чи інакше пов'язаних з цим краєм, а також хронологію подій на Берестейському краї.
  Книга подана з вказанням сторінок, що уможливлює її цитування в наукових працях, рефератах і т.д.

  За цифрування книги особлива подяка пану Анатолію Івченку
  563 Kb, doczip


 3. Малиновий клин
  Дмитро Білий

  Історія Кубані від часів Тьмутороканського князівства до наших днів. Заселення Кубані українцями після ліквідації Запорізької Січи. Антиукраїнські репресії та Голодомор на Півн.Кавказі.

  425 Kb, doczip


 4. Нація, якої мало не бути, або Українські роздуми на підляській межі
  Юрій Гаврилюк

  Чудовий короткий нарис про історію Підляшшя та роздуми над минулим та мабутнім нашого народу

  85 Kb, doczip


 5. Берестейщина - регіон в лабетах геополітики
  Юрій Гаврилюк

  Найґрунтовніше дослідження про цю давню українську землю

  48 Kb, doczip


Антропологія та етнічна геноміка

 1. Структура генофонду українців за данними про поліморфізм мітохондріальної ДНК та Y хромосоми (рос.)

  Структура генофонда украинцев по данным о полиморфизме митохондриальной ДНК и Y хромосомы

  Пшенічнов Андрій Сергійович (Пшеничнов Андрей Сергеевич)

  Матеріали з вивчення за "однобатьківським" ДНК маркерам різноманітності українського генофонду та його генетичі зв'язки з населенням Західної Євразії


  Джерело: МГНЦ РАН
  2,4 Mb, zip/pdf


Навколоісторична література


 1. Велика Скіфія
  Василенко Г.К.

  В книзі викладена слов'янська теорія походження скифів на основі дослідження античних джерел.

  67 Kb, doczip


 2. Руси
  Василенко Г.К.

  До історії слов'ян пізньої античності та раннього середньовіччя. На основі античних джерел автор намагаєтья довести слов'янське походження гунів та скіфів, та виловслює деякі думки щодо виникнення Київської Русі.

  76 Kb, doczip

Донщина і далі на схід
Східна Слобожанщина
Книга про Стародубщину
Лужицькі серби
Підляський архів
Джерела
Цікава стаття

В стародавні часи це були арійські ріші, давньогрецькі аеди і рапсоди, найяскравішим уособленням яких став Гомер. У середньовічній Європі ці форми мистецтва були представлені бардами, скальдами, труверами, менестрелями, мінезингерами. В часи Київської Русі при княжій дружині теж були військові співці. Так, віщий Боян своїми чутливими пальцями вигравав на струнах і співав, звеличуючи славу київського великого князя та його непереможної дружини.

Дружні ресурси
Ідея та створення сайту - Haidamaka