���������� ������������-�������� ������
�������� 24 2024
������ �����

Малюнок-панорама Києва Абрама Вестерфельда (1651 р.)


Íàòèñí³ñòü äëÿ çá³ëüøåííÿ


Ïîäÿêà çà ìàòåð³àë Áîãäàíó Áåðåçåíêó (Êè¿â)ϳ
ֳ

Довголітнє пустошення козаками московських теренів надзвичайно чітко відтінило справжнє ставлення до Московії козаків та особисто їхнього славного ватажка Петра Сагайдачного. Налаштованість гетьмана на продовження війни до цілковитої перемоги над московитами не залишає сумнівів у його ставленні до північно-східного сусіда. Водночас це відтінює усю недолугість спроб подати гетьмана поборником приєднання українських земель до Московії. Такі спроби настирливо робилися у сумнозвісні радянські часи.

- Haidamaka